សហគ្រាសសំណង់ដែកថែបឆុងឈីងបានតាំងទីលំនៅក្នុងស្រុករបស់យើង

អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញពីគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងមាត់ Jiangbei ត្រូវបានគេជូនដំណឹងថាក្រុមហ៊ុនឈុងឈីងឧស្សាហកម្មដែកថែបខូអិលធីឌីថ្មីៗនេះបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទីក្រុងហិរញ្ញវត្ថុជឺជឺប៊ីលេខ ៣ T៣ ដែលសម្គាល់សង្វាក់ឧស្សាហកម្មមាត់ជៀងប៊ីដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងថែមទៀត។

ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មដែកថែបឆុងឈីងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៥ ដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន ២ ពាន់លានយ័ន។ ក្រុមហ៊ុននេះគឺក្រុមហ៊ុនឆុងឈីងដែកនិងដែកនិងយូហ្វូគ្រុបដែលជាអ្នកជំនួសទ្រព្យសម្បត្តិពិគ្រោះយោបល់ការចេញភាគហ៊ុនដើម្បីទិញទ្រព្យសម្បត្តិនិងគាំទ្រដល់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយ។

មាត់របស់ Jiangbei នៃមន្រ្តីស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ីបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងមាត់ Jiangbei មានន័យថាមាត់ Jiangbei គឺជាវេទិកាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរសហគ្រាសបែបប្រពៃណីប៉ុន្តែក៏សម្គាល់សង្វាក់ឧស្សាហកម្មមាត់ Jiangbei ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងថែមទៀតនូវគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដែលនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ក្រុមហ៊ុននេះ។ ការិយាល័យដើម្បីទាក់ទាញសហគ្រាសដែលទាក់ទងនឹងដែកថែបដែលបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងមាត់ Jiangbei ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មកណ្តាលរបស់ Jiangbei ។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៤ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩